Giải quyết khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

cherrynguyen.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn. Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, cherrynguyen.vn khuyến khích đàm phán, hòa giải hoặc thương lượng giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết.

 

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ vận chuyển trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn, thì thực hiện qua một trong các cách sau:

– Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected]

– Gọi điện đến Hotline (0263) 3 99 39 39

– Gửi khiếu nại đến địa chỉ:

+ Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Lộc Phát

+ Địa chỉ: 27/61 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

 

Bước 2: Bộ phận cherrynguyen.vn Care sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, cherrynguyen.vn sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

 

Bước 3: Khiếu nại Đổi/Trả hàng được xử lý theo Chính Sách Đổi Trả của cherrynguyen.vn. Đối với các tranh chấp không phải là khiếu nại Đổi/Trả hàng, cherrynguyen.vn có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

 

Bước 4: Trong trường hợp cherrynguyen.vn đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của cherrynguyen.vn, cherrynguyen.vn sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các bên bao gồm Nhà Cung Cấp – đơn vị cung cấp hàng hoá/dịch vụ trên cherrynguyen.vn, giới thiệu sản phẩm được cung cấp, quản lý và vận hành bởi cherrynguyen.vn đến khách hàng của họ có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Nhà Cung Cấp, khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn giữa các bên. Khi được yêu cầu, cherrynguyen.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà Cung Cấp và khách hàng nếu được Nhà Cung Cấp và khách hàng đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép. Nhà Cung Cấp và khách hàng cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm/dịch vụ/giao dịch tranh chấp. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Nhà Cung Cấp, cherrynguyen.vn sẽ gửi thông báo vi phạm đến Nhà Cung Cấp. Nếu trong vòng thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm, Nhà Cung Cấp vẫn không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào thì cherrynguyen.vn sẽ chấm dứt hợp tác và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm của Nhà Cung Cấp đó trên cherrynguyen.vn đồng thời yêu cầu Nhà Cung Cấp bồi thường cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

 

Trường hợp cherrynguyen.vn và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa khách hàng và Nhà Cung Cấp, thì một trong các bên có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

 

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại cherrynguyen.vn hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Ngày hiệu lực chính sách 06/6/2024.