Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn được vận hành bởi Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Lộc Phát (gọi riêng và gọi chung là “cherrynguyen.vn”, “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”). cherrynguyen.vn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng tại Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

 

Theo Chính sách này “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 

  1. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH

2.1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, sử dụng Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và/hoặc chỉnh sửa dữ liệu bằng phương tiện được quy định tại mục 2.7 dưới đây.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào, nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật để có được cập nhật mới nhất.

 

2.2 Mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân

cherrynguyen.vn thực hiện thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng/ Khách hàng của khách hàng vào những mục đích như sau:

– Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng.

– Duy trì tài khoản đăng nhập: Để duy trì tài khoản cá nhân của khách hàng trên àn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn.

– Phục vụ cho dịch vụ chăm sóc khách hàng: Phản hồi các câu hỏi, yêu cầu, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn

– Cá nhân hóa: cherrynguyen.vn có thể tổ hợp dữ liệu thu thập được để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một khách hàng và từ đó cho phép cherrynguyen.vn phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới (iii) để phân tích xu hướng bán hàng của khách hàng và phục vụ khách hàng với những quảng cáo, giới thiệu được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của khách hàng.

– An ninh: Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, giả mạo tài khoản nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho khách hàng khi hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn.

– Theo quy định pháp luật: Tùy thuộc vào quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Dùng cho những mục đích khác của cherrynguyen.vn không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn.

 

2.3. Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin

2.3.1 Phạm vi thu thập thông tin

cherrynguyen.vn thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp sau:

– khách hàng trực tiếp cung cấp cho cherrynguyen.vn.

Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho cherrynguyen.vn được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn bao gồm: Họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, tài khoản ngân hàng và thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và các câu hỏi an ninh khác liên quan (nếu có).

Các thông tin cá nhân khác của khách hàng theo yêu cầu của cherrynguyen.vn khi thực hiện hợp tác quảng cáo, chia sẻ, giới thiệu sản phẩm.

 

– Thông qua hoạt động tương tác của khách hàng với cherrynguyen.vn.

cherrynguyen.vn sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn.

 

– Từ những nguồn hợp pháp khác.

cherrynguyen.vn có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác, bao gồm nhưng không giới hạn như: Thông qua việc khách hàng trả lời bảng điều tra thông tin trên ứng dụng và/hoặc email, hoạt động ghi âm cuộc gọi của khách hàng,…v.v.

 

2.3.2 Phạm vi sử dụng thông tin

– cherrynguyen.vn sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– cherrynguyen.vn sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện các mục đích quy định tại Mục 2.2 của Chính sách bảo mật thông tin này.

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

 

2.4. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn.

 

2.5 Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

– Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, cherrynguyen.vn cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

– Việc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba chỉ được thực hiện trong trường hợp thật sự cần thiết như sau: (i) Khi đối tác của cherrynguyen.vn là bên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và cherrynguyen.vn chỉ cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động vận chuyển sản phẩm; (ii) Khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iii) Trong trường hợp mà cherrynguyen.vn cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật; (iv) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn thông tin cá nhân của khách hàng hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn; (v) Chuyển giao hoạt động kinh doanh (nếu có).

 

2.6 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý dữ liệu cá nhân

– Tên đơn vị: Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Lộc Phát

– Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5801278045 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Lạt cấp ngày 10 tháng 07 năm 2015.

– Trụ sở: 27/61 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

– Số điện thoại: (0263)3 99 39 39

– Email: [email protected]

 

2.7 Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Trong trường hợp khách hàng muốn truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân, khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn để chỉnh sửa. Hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline: (0263) 3 99 39 39 để được hỗ trợ.

 

2.8 Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

– Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu cho chuyên viên của chúng tôi tại địa chỉ email [email protected]

– Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

– Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

2.9 Rút Lại Sự Đồng Ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho chuyên viên của chúng tôi tại địa chỉ email [email protected], và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

 

2.10 Bảo mật dữ liệu cá nhân.

cherrynguyen.vn luôn cố gắng nỗ lực trong phạm vi cho phép để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, như sau:

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của khách hàng đó ngoại trừ những trường hợp thật sự cần thiết quy định tại Mục 2.5 Chính sách.

– Chỉ những nhân viên, người đại diện và các cá nhân liên quan của cherrynguyen.vn mới có quyền truy cập vào những thông tin cá nhân của khách hàng trong giới hạn cho phép.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, cherrynguyen.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng thực hiện điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Khi đăng ký thành viên, khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu từ cherrynguyen.vn và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. cherrynguyen.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng nếu như những thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

2.11 Thông tin liên hệ

Khi khách hàng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, khiếu nại về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của cherrynguyen.vn, khách hàng có thể liên hệ tới Sàn giao dịch TMĐT cherrynguyen.vn bằng cách:

– Gọi điện thoại đến hotline: (0263) 3 99 39 39

– Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected]

 

Ngày hiệu lực chính sách 06/6/2024.